גולש יקר, מלא את סכום ההלוואה, מספר החודשים והריבית ולחץ על חשב תוצאה.
במידה וההלוואה צמודה לפריים, יש להוסיף לשדה 1.6% המהווים את ריבית הפריים נכון לחודש זה

סך כל ההלוואה (₪) מס' חודשים להחזר ריבית (%)