קרנות לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית

המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית, במסגרת יחידת השותפויות, מפעיל קרנות לעידוד עסקים להן תורמות קהילות יהודיות ברחבי העולם ומעודדות צמיחה כלכלית בישראל מאז שנת 2001. הקרנות הוקמו במטרה לעזור ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית להגשים את חלומם לפתוח או להרחיב את עסקיהם באמצעות סיוע במתן הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד בסכומים של עד 350,000 ₪.הסיוע מתאפשר הודות לערבות חלקית של הסוכנות היהודית להלוואה מול הבנק המלווה, כתמיכה בעסקים שמתקשים לקבל הלוואה או להעמיד את הביטחונות הנחוצים. 

תנאי הסיוע בכל הקרנות של המרכז לעידוד עסקים הינם:

 • סכום קרן ההלוואה המקסימאלי למיזם/עסק הינו 300,000 ₪ (בקרן ניו יורק ירושלים עד 350,000 הלוואה). הבנק המלווה – בנק אוצר החייל
 • הריבית בהלוואות פריים+1.5%
 • תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)
 • הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת (בקרן ניו יורק לישראל ערבות עד 95% מסכום ההלוואה)

 

להלן רשימת התמיכות :

קרן פדרציית ניו-יורק לישראל

הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים מהאוכלוסיות המיועדות בהתאם לרשימה מטה המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים:

 • .עולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה כלל העולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה(
 • כל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם
 • חברה החרדית
 • חברה הערבית
 • לכלל היזמים/בעלי עסקים בגליל, באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות הלוואה אחרות של הסוכנות היהודית.

קרן בולטימור לפיתוח אשקלון

הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים באשקלון וכן בסיוע הון חוזר למי שפעילותו נפגעה בקיץ 2014 בתקופת ואחרי מבצע "צוק איתן" :

 • הלוואות להקמה והרחבה של עסק בהתאם לתנאי הסיוע בכל הקרנות של המרכז לעידוד עסקים- עד 300,000
 • הלוואות הון חוזר בסכום של עד 200,000 ₪

קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה  – הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בירושלים וסביבתה ומטה יהודה 

קרן גליל מערבי –הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים ביישובים בגלילובכל האזור הנמצא צפונית ומערבית לכרמיאל וסביבתה.

קרן נס לעסקים באזור הנגב– הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בכל אזור הנגב

קרן דטרויט לפיתוח באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל –הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל. עדיפות לעסקים המקדמים כלכלה ירוקה.

קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל-משגב –הקרן מיועדת עבור כלל בעלי העסקים באזור כרמיאל ומ.א. משגב הקרן מאפשרת מימון של עד 100% הון חוזר.

קרן החירום לדרום מתרומת הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה  JFNA –  הקרן מיועדת לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה באופן משמעותי עקב המצב הביטחוני ומבצע "צוק איתן":

 • כלל העסקים במרחק עד 40 ק"מ מעזה, בהתאם לרשימת היישובים בפרסומי הממשלה
 • יתר העסקים בנגב שנפגעו פגיעה משמעותית בפעילות/בהכנסה מתחומי השירות, התיירות והקמעונאות בלבד.
 •  הלוואות להון חוזר של עד 200,000 ₪ בריבית פריים + 1.5% , תקופת החזר בת 6 חודשי גרייס ואחריהם 5 שנות החזר קרן וריבית
 • עסקים באזור הנגב בטווח 40 ק"מ מהרצועה


מימון לעסקים