קרן קורת ישראל – היא עמותה לפיתוח כלכלי שנוסדה בשנת – 1994 במטרה להראות כיצד סיוע פילנטרופי יכול להגיע ישירות למגזר הפרטי, לעודד את ההתפתחות הכלכלית במשק וליצור מקומות עבודה לעולים חדשים ואזרחים וותיקים בצורה יעילה ואפקטיבית. במשך השנים  לקוחות א.מ פיננסים זכו ללווי בגיוס אשראי דרך הקרן  בהתאמה למסלול ולתנאים :

מסלולי הקרן:

1.  קרנות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים באזור פיתוח נגב וגליל – קרנות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות העמדת ערבויות להלוואות, בסכומים שבין 30 אלף ₪ – 750 אלף₪, מאפשרים מימון העמדת הלוואות לעסקים קטנים אשר מתקשים לגייס אשראי בנקאי באפיקים הרגילים בשל חוסר בבטחונות. הקרנות בשיתוף פעולה עם בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי ובנק אוצר החייל

תנאי הלוואה :

 • סכום : 50,000- 750,000 ש"ח
 • ערבות הקרן : 50%
 • תקופת החזר  : עד 5 שנים
 • ריבית- פריים +1.75%
 • בטחונות: ערבות אישית של היזמים+בני/ות זוג+ יתכנו דרישות לבטחונות מטריאליים בהתאם להחלטת ועדת האשראי
 • עמלות הבנק : עריכת מסמכים בגין הקמה

2. קרן שמש – לעסקים קטנים בשת"פ עם בנק אוצר החייל

תנאי הלוואה :

 • סכום : עד 90,000 ש"ח
 • ערבות הקרן : עד ל- 90%
 • תקופת החזר  : עד 5 שנים
 • תקופת גרייס : עד 3 חודשים
 • ריבית- פריים
 • בטחונות: ערבות אישית של היזמים+בני/ות זוג+ יתכנו דרישות לערבים חיצוניים או בטחונות מטריאליים בהתאם להחלטת ועדת האשראי
 • עמלות הבנק : עריכת מסמכים בגין הקמה

 

 

 1. הלוואות לעמותות ועסקים חברתיים – בשנת 2014 נפתחו מסלולים למימון עמותות ועסקים חברתיים – הלוואות בנקאיות בערבות קרן קורת, וכן מסלול מימון חוץ בנקאי. ההלוואה מיועדת לעסקים חברתיים קיימים או בתהליך הקמה . עסק חברתי – מופעל ע"י עמותה או עסק עם מטרות חברתיות / אידיאולוגיות עמותות – עמותה רשומה כחוק שהתקנון שלה מאשר לה לקבל הלוואה. לא תאושרנה הלוואות לבעלי/ות חשבון בנק מוגבל.
 • סכום ההלוואה –  עד 30,000 ₪
 • תקופת החזר – עד שלוש שנים עם שלושה חודשי גרייס
 • מספר שותפים בעסק יכולים לפנות במקביל לקבלת הלוואה
 • הלוואות בנקאיות בערבות קורת או חוץ בנקאיות

 

 1. הלוואות מיקרו קרדיט- סכום ההלוואות עד ₪30,000. ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים שבבעלותם עסק זעיר, בעיקר בקרב אוכלוסיות מתקשות, שאינם מסוגלים לקבל מימון במסלולים הרגילים במערכת הבנקאית בגלל היעדר בטחונות או מסיבות אחרות. ההלוואות ניתנות לטובת הקמה או הרחבה של עסק בלבד. הערבות שמעמידה קרן קורת להלוואות אלה תאפשר לתמוך בפיתוח עסקים זעירים, וסכומי ההלוואות המוצעים ינועו בין 5,000 ש"ח ל-30 אלף ש"ח.

 

 1. SAWA תוכנית שפותחה ע"י קרן קורת במהלך עבודה עם הנשים הבדואיות של הנגב, תוך שימוש במודל הסולידריות הקבוצתית שהומצא ע"י פרופ' יונס מבנגלדש. לאחר שנחלה הצלחה מדהימה, התוכנית הורחבה לצפון הארץ לסיוע לנשים ערביות נוספות ולאוכלוסיות יהודיות. כתוצאה מהצלחת התוכנית, קורת ומשרד הכלכלה השיקו תוכנית משותפת להלוואות מיקרופיננס של עד 30,000 ₪ לנשים ערביות ישראליות, בשימוש במודל המימון החוץ בנקאי של סאווה.