קרן נתן לעידוד יזמים חדשים וחסרי יכולת כספית נוסדה בשנת 2008. עד היום סייעה הקרן בהקמת כ-700 עסקים, דן ועד אילת במגזרים השונים של האוכלוסייה (יהודים, ערבים, בדואים ודרוזים) בתנאי שהינם אזרחים ותושבים ישראלים. הקרן הוקמה במטרה לעודד יזמים חדשים חסרי יכולת כספית, להקים עסק חדש בישראל.

קריטריונים לקבלת ההלוואה :

  1. תושב ואזרח ישראל.
  2. הקמת עסק חדש וראשון עבור היזם.
  3. חוסר במקורות מימון (הון עצמי, בנקים וכדומה).
  4. היזם צריך להיות בעל רעיון, ניסיון ותוכנית עסקית.

תנאי ההלוואה:

  • ללא ריבית
  • ללא ערבים
  • תנאי החזר ההלוואה יקבעו במעמד קבלת ההלוואה, בתיאום עם היזם בכפוף לתוכנית העסקית שתוצג ותאושר ע"י הקרן