א.מ פיננסים – יועצים מורשים של בנק הפועלים וקרן פועלים לעסקים


קרן הפועלים לעסקים – בנק הפועלים בשיתוף עם כלל ביטוח ו – CofaceBdi . בנק הפועלים רואים חשיבות עליונה בתמיכה וקידום העסק שלכם.  במטרה להתאים לעסקים קטנים פתרונות וכלים מתקדמים אשר יסייעו לכם לצמוח ולהתפתח הוקמה במיוחד קרן אשראי חדשה בשיתוף עם  כלל ביטוח ו – CofaceBdi  קרן פועלים לעסקים הוקמה כך שתהיה קרן האשראי המובילה בישראל: מהירה יותר,  בתנאים טובים יותר, ובסכומים גדולים יותר.


מטרות ההלוואה:
• השקעה – הרחבת עסק ופיתוחו
• הון חוזר – לתפעול השוטף
• הקמת עסק חדש

קהל היעד:
עסקים קטנים, לקוחות בנק הפועלים ומצטרפים חדשים, שהם:
• עסק בהקמה  – עסק אשר טרם החל לפעול
• עסק קטן  – עוסק מורשה/ תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה

תנאי ההלוואה:
• סכום ההלוואה:
o עסק בהקמה – עד 500,000 ש"ח
o עסק עם מחזור עסקי שנתי בין 500,000 ש"ח – עד 5 מליון ש"ח
o עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מליון ש"ח ומעלה – הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי

תקופת ההלוואה:
o עד 72 חודשים
o ניתן לדחות את מועד תשלום הקרן (גרייס) עד 12 חודשים ואת יתרת ההלוואה לשלם ב-60 החזרים חודשיים

בטחונות להלוואה:
ערבות בעלים – ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של 25% מסכום ההלוואה, הביטחונות בכפוף לאישורם ועל פי שיקול דעת הבנק ו/או שעבוד הנכס/הציוד במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישתו

 

יתרונות הקרן במתן ההלוואה :

  • פטור מעמלת הקצאת בטוחה
  • הנחה של 70% מעמלת עריכת מסמכים על פי תעריפון הבנק
  • בחינת בקשת ההלוואה ומתן מענה עד 14 ימי עסקים מיום הגשת התוכנית העסקית בכפוף להעברת כל המסמכים הדרושים לחברת BDI ולבנק

כיצד מגישים בקשה להלוואה?
• שלב א':
ניתוח פיננסי לצרכי אשראי ויכולת החזר
• שלב ב':
קבלת אישור עקרוני מסניף הבנק אליו תועבר הבקשה

• שלב ג':
הכנת תכנית העסקית העברתה לקרן לצורך בדיקה כלכלית של העסק המבקש. עם סיום הבדיקה, תועבר ההמלצה לבנק. לאחר שההמלצה של הגוף המתאם תועבר לבנק, הבנק יבצע בדיקה מקיפה של ההמלצות ושל נתוני העסק המבקש, לרבות בחינת התכנית העסקית. הבנק יקבל החלטה ביחס לבקשת הלקוח והלקוח יעודכן על ידי הסניף באמצעותו ביקש להגיש את הבקשה.


הקרן מעניקה הלוואות להקמת עסק ולסיוע בפערים תזרימים(הון חוזר)  והשקעות לעסקים קיימים 
•  יותר מהר – תהליך אישור מהיר בתוך כ – 14 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.
•  יותר גבוה – הלוואות עד לסכום של 2 מיליון שח או עד 10% מהמחזור העסקי.
•  יותר משתלם – תנאי מימון אטרקטיביים במיוחד ובהעמדת עד% 25 ביטחונות בלבד.
•  יותר גמיש – תקופה של עד 6 שנים ואפשרות לגרייס לתקופה של עד שנה.


בשיתוף עם :

יועצים מורשים של בנק הפועלים וקרן פועלים לעסקים