דרומה-צפונה הוקמה על-ידי מספר יזמים פרטיים, בראשם התעשיין מר איתן וורטהיימר ובשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
החברה הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ומאוגדת כחברה בע"מ לתועלת הציבור (חל"צ). הקרן מספקת הלוואות למפעלי תעשייה ועסקים יצרניים מייצאים, כולל שירותים תומכי תעשייה מובהקים.

תנאי הלוואה :

  • קהל יעד: עסקים מהצפון ומהדרום – מפעלי תעשייה ועסקים יצרניים מייצאים, כולל שירותים תומכי תעשייה מובהקים.
  • סכום הלוואה: עד 2 מליון ש"ח
  • תקופת ההחזר : עד 60 תשלומים (כולל 6 חודשי גרייס)
  • ריבית שנתית פריים +1.5%
  • בטחונות:  העסק נדרש להעמיד כנגד ההלוואה ביטחונות מטריאליים בשיעור של עד 40% מסך ההלוואה (שעבוד ציוד או נכסים אחרים, פיקדונות כספיים וכדומה). בנוסף, על הבעלים לחתום על ערבות אישית על מלוא הסכום.
  • עלות הקמה 1%