א.מ פיננסים – מובילים עסקים למצוינות כלכלית משנת 99

לאחר 18 שנים בתחום הפיננסים, החלטנו לעזור לבעלי עסקים חדשים ללמוד את השפה הבנקאית ולהיות מודעים לעולם הפיננסי, פרסנמו בפניכם מספר מושגי יסוד בעולם הכלכלה שעליכם לדעת אותם:

 1. ישות משפטית – עוסק פטור / עוסק מורשה /חברה בע"מ (חברה הינה יישות משפטית החייבת בהגשת דוח שנתי המבוקר ע"י רו"ח). אלו גופים אשר בית המשפט מכיר בהם כנושאים זכויות וחובות משפטיות ואשר הם בעלי כושר לביצוען של פעולות משפטיות.
 2. מחזור שנתי– היקף המכירות  של העסק לתקופה מסויימת (לרוב ההתייחסות היא שנתית). המחזור מאפיין את ההכנסות של העסק ממכירת המוצרים. כדאי להסתכל לנתון זה בשביל להעמוד כמה העסק  צריך למכור בכדי לייצר רווח מסוים.
 3. בנק ישראל – רשות עליונה לפיקוח על הבנקים ואחריות על הכספים והאשראי בישראל. מטרתו לשמור על יציבות מחירים ולתמוך ביציבותה של המערכת הפננסית. תפקידיו הם לנהל את המדיניות הפננסית של ישראל, לשמש בנקאי של  הממשלה, לתמוך בשוק מטבע החוץ בישראל ולקיים פיקוח והסדרה של מערכת הבנקאות. כיום בראשו עומדת קרנית פלוג.
 4. בנק מסחרי –  גוף מסחרי פרטי לניהול כספים ואשראי (פועלים/לאומי /מזרחי/ וכד') .
 5. אשראי –  מונח המתאר את הסכום ותנאי ההחזר בין מלווה ללווה, כולל את תוספת הריבית. מוזמן לקרוא בהרחבה כאן.
 6. אובליגו – סך ההתחייבויות הכספיות של הלקוח לבנק,הערכה זו לוקחת בחשבון את מסגרת האשראי המנוצלת בחשבון ובכרטיס האשראי, הלוואות, ערבויות שונות שניתנו על ידי בעל החשבון וכו'.  מסגרת אשראי חוץ בנקאית, כמו שימוש בכרטיס אשראי שאינו בנקאי, מאפשרת להגדיל את האשראי הזמין ללקוח, שכן היא נעשית מחוץ למסגרת האובליגו הבנקאי
 7.  מימון – מימון הוא מכלול הכספים בהם נעזר העסק /חברה למימון פעילות החברה.
 8. הוצאות המימון-  הינן עלות  הכסף אשר בו נעזר העסק למימון פעילות העסקית. סעיף  הוצאות המימון   בדוח רווח והפסד של כל חברה  מרכז את כל עלויות המימון של העסק.
 9. אשראי ספקים– זהו אשראי אשר ספקים נוהגים לתת ללקוחותיהם, במתכונת אשראי זו ספק מעניק את השירות ללקוח, אך לא מקבל את התשלום בעבור השירות באופן מיידי, אלא אחרי תקופה מסויימת. בישראל מונח זה נקרא "שוטף פלוס" : שוטף + [X]  שוטף = עד סוף החודש הנוכחי + [X]  ערך זמן בימים שנקבע מוסכם ע"י הצדדים.
 10. חשבון עו"ש לעסקים –  חח"ד (- חשבון חוזר דביטורי) חשבון לניהול כספי העסק לרוב ניתנת מסגרת  אשראי לשימוש.
 11. מסגרת אשראי – בחשבון העו"ש הקצאת סכום לשימוש העסק עד למסגרת מסויימת שנקבעה ע"י הבנק  ( מחולקת בד"כ למדרגים להסבר ).
 12. הלוואה – עסקה בה סכום כסף ניתן לעסק ע"י גורם חיצוני אשר אותו יש להחזיר בתנאים קבועים מראש.  בד"כ ידרשו בטוחות כנגד האשראי הניתן. ההלוואה תינתן לפי ריבית שנקבעה מראש ותחושב על ידי ריבית הפריים (ראה בהמשך) בדר"כ ההלוואה מתחלקת לתשלומי קרן ותשלומי ריבית, ובדרכ בתנאי לוח שפיצר.
 13. לוח שפיצר- אומנם ההחזרים החודשיים שווים ואינם משתנים, חשוב לדעת שבלוח סילוקין זה, תחילה אחוז גדול משולם מהריבית לבנק, וככה שהזמן עובר אחוזי הריבית בתשלום החודשי פוחתים ואחוזי הקרן גדלים. מה שאומר שגם אם משלמים שנתיים להלוואה של שלוש שנים, שולם אחוז גדול מאוד מהריבית אך לעומת זאת בקרן האחוז ששולם נמוך משמעותית. כלומר, שבמקרה והלקוח מהדוגמא האחרונה החליט למחזר את ההלוואה לאחר שנתיים, הוא ישלם ריבית פעם  נוספת על אותה הקרן.
 14. הלוואה בערבות מדינה – הלוואה שניתנת לעסק בתנאים מועדפים כאשר מדינת ישראל מעמידה 75% מהבטחונות . לקריאה נוספת: הכנסו.
 15. .גרייס – המנוח לקוח מהמילה "grace" , שמשמעות בעברית היא חסד/ רחמים. זאת אומרת שהגרייס הוא החסד שעושה הלווה לנלווה לתקופת זמן מסוימת. עסק זה עסק אחרי הכל. גרייס היא דחיית מועד תחילת תשלום להלוואה (בתקופה זו מחוייב הלקוח רק בגין ריבית). זאת אומרת שאם אדם לוקח הלוואה לתקופה של שלוש שנים, ומקבל גרייס לחצי שנה, אותו אדם ישלם במהלך החצי שנה הראשונה רק תשלומים חודשיים על ריבית ההלוואה. דבר הנותן לעסק מקום לנשימה ולהגדלת מכירות. אך חשוב לציין כי תשלומי הקרן שנדחים לחצי שנה, נדחים לשנתיים וחצי. עלול להיווצר החזרי תשלום חודשי לא צפויים וגדולים באופן ניכר מהעסקה המקורית, לכן חשוב לבדוק הייטב עסקת הגרייס. כמו כן חשוב לציין כי בדר"כ הגרייס רק נראה כמו חסד, הוא בהמון מקרים גם מייקר את הריבית.
 16. נכיונות – מסגרת ניצול אשראי כנגד צ'קים של לקוחות מעין פירעון מוקדם אשר הצ'ק מהווה בטחון עבור הכסף שניתן הבנק יקבע את היקף האשראי שיינתן כנגד הצ'ק.
 17. שש"כ (לביטחונות) – שעבוד שוטף כללי של העסק לבנק, זאת אומרת על כל נכסיה של החברה. במקרה של חתימת שש"כ בבנק מסוים, אף בנק אחר לא יהיה מוכן לתת לכם אשראי, מהסיבה הברורה מאליו כי  במקרה של אי עמידה בהתחייבויות העסק, כל הנכסים משועבדים לבנק הראשון.
 18. בטחונות – ערובות להשבת הכסף למלווה , מעין פקדון. הערבות יכולה להתבטא המבנים,מכונות,רכבים,פיקדונות,חסכונות וכד'.
 19. חשיפה– הפער בין בטחונות שהעמיד העסק לבין האשראי שקיבל מהבנק. זהו הסיכון של הבנק הכרוך בלתת כסף ללקוח.
 20. .ריבית בנק ישראל –0.1 % ריבית הבסיס לחישוב הלוואות ניתנת לבנק המסחרי ע"י בנק ישראל.
 21. ריבית הפריים – היא ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות כגון הלוואות, פיקדונות וכן הלאה, שנקבעת בידי הבנקים. בהלוואות, הגורם המלווה מוסיף על ריבית הפריים ריבית נוספת, אשר נהוג לכנות אותה "פריים פלוס". בישראל היא   מוגדרת כתוספת של  1.5%  לריבית בנק ישראל.

רוצה לדעת עודהשאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שם

דוא"ל

טלפון

הודעה