בעל עסק הנך זכאי למענק
להכשרה ולקליטת עובדים

  • מענקים להכשרה מקצועית OJT
  • מענקים לקליטת עובדים בפריפריה -מסלול תעסוקה 4.17
  • מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל 4.17
  • מענקים לקליטת עובדים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך חרדים, עולים יוצאי אתיופיה, בני מיעוטים, הורים יחידניים ואנשים בעלי מוגבלויות. 4.17 – אוכלוסיות מיוחדות .
  • מענקים לצורך הרחבה – במסגרת מפעל מאושר הקריטריונים המנחים את מנהלת מרכז ההשקעות למתן מעמד של "מפעל מאושר" הם:
    כדאיות למשק הלאומי, יכולת תחרות בשווקים בינלאומיים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, יצירת מקומות תעסוקה, ערך מוסף גבוה ומתן פתרון נאות לצרכים מיוחדים של כלכלת המדינה. מעמד של "מפעל מאושר" מאפשר ליזם ליהנות מהטבות באחד מהמסלולים הקבועים בחוק.
  • תמיכה בהעסקת עובדים בעלי שכר גבוה (מינימום עלות שכר  פי 2.5 מעלות  מהשכר הממוצע במשק), העסקת 15 עובדים לפחות באזור הפריפריה, למשך ארבע שנים לפחות, השתתפות המדינה בגובה של עד 35% מעלות השכר בשנה הראשונה ועד 5% בשנה הרביעית. אפשרית תוספת סיוע למקדימים לגיוס עובדים.
  • סיוע לעסקים באמצעות מענק לצורך הוצאת עובדים לחופשה מוסכמת בתשלום (חמ"ת) באזור פיתוח א': ניתן סיוע למפעלים המעסיקים מעל 25 עובדים להוצאת עובדים לחופשה בתשלום. המעביד יוכל להוציא עד 100 עובדים בכל מחזור לחופשה בתשלום למשך שלושה חודשים. בתקופה זו ישלם המעביד את ההפרשות הסוציאליות לעובדים עד 18% מהשכר האחרון ושכר בגובה מענק  האבטלה . עלות זו תמומן ע"י המדינה כמענק למעביד. הביצוע על-פי הקצאה תחרותית

אחריות תאגידית חברתית גיוון בתעסוקה והעסקת עובדים בעלי מוגבלויות
כגוף המייעץ לאחריות תאגידית – חברתית אנו פועלים לגיוון בתעסוקה ע"י  קידום מיזמי תעסוקה מרובי משרות תוך  התחשבות בכל הצדדים השותפים : המעסיק – העובד – הגוף המלווה עמותות או גופים מורשים מטעם הממשל .אנו מביאים עימנו ניסיון מעשי רב מגוון כלים ומענקים מטעם הממשל / קרנות  וכן הסתכלות רחבה על הצרכים לצורך הצלחה מיטבית.


איתור וגיוס מענקים ומימון לצורך התוכנית  עבור המעסיק והעובד. למשרדנו ניסיון רב שנים בעבודה מול משרד הכלכלה הרווחה ומשרד הבריאות.
עד כה סייע משרדנו בהיקף רב של מיליוני שקלים במענקים ללקוחותינו.

תוכניות הקיימות לקידום עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך – מספקות מימון לשכר להכשרות ולהתאמות עמדת העבודה. הן  מאפשרות חלון הזדמנויות לכלל הארגונים העסקיים גדולים כקטנים ליהנות ממעבר חלק לתפיסה המודרנית עם תמיכה רחבה הן בהדרכה והן ע"י  סיוע כלכלי בתמיכה ומענקים המקל ביישום פעילות גיוון בתעסוקה ודרך תוכניות שילוב בתעסוקה שונות.


אחריות תאגידית – חברתית, הינה שורת קודים התנהגותיים חברתיים בארגון הכלכלי המתייחסים למחויבויות מוסריות כלפי החברה.
אחריות חברתית של עסקים היא השילוב בין התנהלות עסקית וערכים חברתיים – סביבתיים האחריות החברתית מתרגמת את האינטרסים של כלל מחזיקי העניין (הקהלים המושפעים מפעילות העסק) למדיניות, פעילות ומעשים של העסקים. היא מאחדת הצלחה פיננסית, חברתית וסביבתית יחד עם מטרה של השפעה חברתית חיובית והשגת הצלחה עסקית.

בניגוד לתפיסה הישנה- בה ארגון כלכלי המעוניין למקסם את רווחיו עושה זאת ע"י חסכון בהוצאות על אמצעים לשמירה על איכות הסביבה ו/או על חשבון העובדים – פגיעה בשכר / בחירת עובדים שלא לפי שוויון / סביבת עבודה מונגשת/שחיתויות -אי שמירה על קודים אתים ועוד.. בתפיסה החדשה המוצעת הארגון הכלכלי(להלן העסק שלך) ממנף את הכנסותיו ופעילותו העסקית בזכות נטילת אחריות חברתית ונהנה מעובדים בעלי תפוקה חיונית ומגוון רב של יכולות  בזכות השונות  שלהם ! 

קבלת האחריות התאגידית – חברתית מאפשרת לארגון המקבל על עצמו את הקודים החברתיים המודרניים, לקדם את העולם לכיוון חברה מתוקנת איכותית שוויונית תוך התחשבות בסביבה ובקהילה והצמחתה. בראיה רחבה זו, ייהנה הארגון עד לרזולוציה המקומית באופן ישיר ומיידי ויוכל להעשיר את הכנסותיו ופעילותו העסקית באופן ישיר. בנוסף, חבירה לפורומים בינלאומיים תחשוף את העסק לקשרים עסקיים גלובליים תחת מכנה משותף של אחריות תאגידית חברתית.

צמיחת הקהילה = צמיחת הכלכלה = מינוף עסקי


גם לך מגיע מענק!

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

 

שם

דוא"ל

טלפון

הודעה