הלוואות בערבות מדינה
הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה על ידי משרד האוצר ומשרד התעשייה והמסחר במטרה לסייע להקמה או להרחבה של עסקים קטנים בכל ענפי המשק. במסגרת הקרן ערבה המדינה להלוואות הבנקים לעסקים קטנים. כדי שהבנקים לא יימנעו מלתת הלוואות לעסקים אלה ומשום שאין בידי העסקים  בטחונות מספקים, ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

הלוואות מדינה לעסקים

ההלוואות ניתנות במספר מסלולים ובתנאים הבאים :
  • סכום מקסימאלי – 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד   6.25 מיליון ₪, 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
  • מסלול הון חוזר- הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
  • מסלול השקעות – הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.
  • מסלול עסקים בהקמה – הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.
  • מסלול עד 100 אלף ש"ח – תת מסלול לקבלת הלוואה בערבות מדינה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.
  • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים. מתוכם ניתן לקבל 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
  • ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
  • בטחונות: 75% מהערבות ניתנת על ידי המדינה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות עבור היתרה עד 25%.

 

בשנים האחרונות הגיש משרדנו מאות בקשות למגוון רב של עסקים והציג אחוזי הצלחה גבוהים ביותר


לא אחת  תיקים שהוגשו ע"י המשרד "כיכבו " בנתוני הסטטיסטיקה של הקרן ומשרדנו זכה להערכה רבה הן מהקרן והן מהבנקים השותפים בתהליך.


כמשרד המספק שרות אישי ללקוחותיו אנו מלווים את העסק בכל התהליך כולל בפגישה עם סוקרי הקרן וכן בהמשך מול הבנקים למו"מ לריבית נמוכה.

בעת הכנת הבקשה זוכה הלקוח לבחינת נתוני העסק ע"י כלכלן ואנו מפנים את תשומת ליבו לכשלי ניהול פיננסי אותם ניתן לשפר/לייעל ולהגדיל את פערי הרווחיות (עלויות הוצאות מימון/מס/תמחור/פירעונות וכד'.).