משרדנו עוסק בגיוס אשראי שנים רבות ומבסס הצלחותיו על מערכת קשרים ענפה ידע ויכולת מקצועית גבוהה בהגשת בקשות לאשראי לעסקים ולבנייה לבנקים ולקרנות

הלוואה בערבות המדינה     הלוואה מקרן הפועלים    הלוואה בנקאית      פתיחת/ניוד  חשבון בנק      אשראי חוץ בנקאי מגופים פיננסים

הצורך באשראי

  1. השקעות (פתיחת עסק / הרחבת עסק/ רכישת ציוד או מכונות ) השקעות נהוג לקחת הלוואה ל כ חמש עד 6  שנים במקרה של רכישת מבנים מדובר בתקופה ארוכה יותר(משכנתה עסקית )
  2. הון חוזר / פער תזרימי – לעתים קרובות בגלל הבדלים בין אשראי הלקוחות לאשראי הספקים נוצרת תופעה אשר מאוד נפוצה בשוק הישראלי ונקראת- פער תזרימי. הפער התזרימי נוצר כאשר העסק צריך לשלם לספקים שלו על סחורה כשעדיין לא קיבל את תשלום מהלקוחות שלו.

סוגי האשראי השונים בהם משרדנו מתמחה 

אשראי בנקאי – אשראי שנותן הבנק  לעסק לטובת פעילותו השוטפת ולטובת השקעות . הבנק מגדיר לכל עסק היקף אשראי אובליגו (התחייבות) כאשר חלק ממנו בחשיפה כלומר אין בטחונות למעט ערבות אישית אל מול האשראי שניתן .   האובליגו יכלול בתוכו את מסגרת כלל התחייבויות הלקוח בבנק  .

האשראי שבנק נותן יכול לבוא במגוון פתרונות  כגון : חשבון עו"ש / הלוואה /נכיונות צ'קים / מימון חשבוניות  ,

  • הלוואות  – הלוואה לצורך השקעה/רכישת ציוד/מלאי וכד' . הלוואה לצורך הון חוזר ו/או מיחזור הלוואות קודמות יקרות/תשלום לפערים לא צפויים שנפערו בתזרים ללא פתרון מיידי באופק
  • מסגרת אשראי חשבון עו"ש – מסגרת לסיוע בתזרים העסקי לסגירת פערי תשלום אשראי ספקים/לקוחות/משכורות וכד'
  • נכיונות צ'קים/מימון חשבוניות – הבנק מגדיר לעסק מסגרת אשראי בתמורה לצ'קים דחויים שהעסק יפקיד . גם כאן ישנה משמעות להיקף המסגרת ביחס לצ'קים ולהיקף הנכיון אל מול הצ'ק שהופקד(אחוז מימוש )

אשראי מקרנות סיוע לעסקים –  כלי מדהים לגיוס אשראי לבעלי עסקים  שאין באפשרותם להעמיד בטחונות . האשראי ניתן דרך בנקים השותפים עם הקרן אך נחשב לחוץ בנקאי מאחר והוא איננו יושב על האובליגו (היקף התחייבויות של העסק לבנק)  ולא יעיק על הפעילות השוטפת מול הבנק .

אשראי חוץ בנקאי – אשראי שניתן ע"י גורמים שאינם בנקים כגון חברות ביטוח ומימון במקרים אלו אנו מציעים ללקוחותינו לנקוט במשנה זהירות בבחירת ספק.